Naše oddělení zajišťuje následující přednášky:

 • Biogeografie (MB170P01) Ivan Horáček, Roman Fuchs a Pavel Hulva
 • Etologické metody I (MB170P60A) Alice Exnerová
 • Evoluce obratlovců (MB170P43) Pavel Hulva, Robert Černý, Ivan Horáček
 • Fauna savců Evropy (MB170P65) Vladimír Vohralík
 • Chiropterologie (MB170P58) Radek K. Lučan
 • Ichtyologické metody (MB170P40) Miroslav Švátora
 • Ichtyologie (MB170P38) Miroslav Švátora
 • Kognitivní etologie (MB170P64) Alice Exnerová
 • Mammaliologie I (MB170P11) Ivan Horáček
 • Mammaliologie II (MB170P12) Petr Benda a Ivan Horáček
 • Metody kvartérní paleontologie (MB170P19) Ivan Horáček
 • Metody populačního studia obratlovců (MB170P58A) Miroslav Švátora
 • Morfologie živočichů (MB170P46) Robert Černý a Pavel Němec
 • Mořské a sladkovodní rybářství (MB170P72) Miroslav Švátora
 • Obecná a srovnávací odontologie (MB170P81) Ivan Horáček
 • Ornitologie II (MB170P63B) Alice Exnerová a Roman Fuchs
 • Praktikum z morfologie živočichů (MB170C46) Miroslav Švátora, Robert Černý, Pavel Němec a Tomáš Přikryl
 • Sladkovodní ryby Evropy (MB170P71) Miroslav Švátora
 • Speciální zoologie obratlovců (MB170P38) Miroslav švátora
 • Srovnávací anatomie obratlovců (MB170P47) Tomáš Přikryl
 • Teoretické základy fylogenetiky a taxonomie živočichů (MB170P56Pavel Štys, Pavel Hulva, Vladimír Vohralík
 • Zoogeografie (MB170P82) Vladimír Vohralík a Miroslav Švátora
 • Zoologie obratlovců (MB170P13A) Ivan Horáček a Jan Zima
 • Zoologie obratlovců (MB170P13B) Vladimír Vohralík, Miroslav Švátora, Roman Fuchs

 

Dále se podílí na výuce následujících přednášek:

 • Ekomorfologie a evoluční ekologie (MB170P88) Daniel Frynta a kolektiv
 • Organismus - řád i neřád (MS720P053) Karel Kleisner a Robert Černý
 • Ornitologie I (MB170P63A) Roman Fuchs a Alice Exnerová
 • Mikroskopická technika (MB160C45) Vladimír Hampl, Robert Černý, Miroslav Hyliš, Pavel Němec, Veronika Sacherová
 • Terénní cvičení ze zoologie (MB170T24) Jaroslav Smrž, Lucie Juřičková, Jitka Vilímová