News

Úmrtí Doc. Vladimíra Hanáka

20/12/2022 12:43
                                                  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v sobotu 17.12.2022 zemřel ve věku 91 let doc. RNDr. Vladimír Hanák CSc., po řadu...

Doc. Vladimír Hanák čestným členem Americké společnosti pro výzkum savců

02/07/2021 14:10
Na letošní výročním 100. zasedání Americké společnosti pro výzkum savců (American Society of Mammalogists) bude uděleno čestné členství emeritnímu profesorovi naší katedry Vladimíru Hanákovi, který v březnu tohoto roku oslavil své 90. narozeniny. Gratulujeme! Tisková zpráva zde.

Dr. Vladimír Vohralík se stal laureátem Pamětní medaile PřF UK

21/06/2021 13:30
V pondělí 21.6.2021 se dalšími nositeli pamětní medaile PřF UK stalo deset osobností naší fakulty. Ocenění převzali z rukou děkana PřF UK pana profesora Jiřího Zimy.

GAČR uděloval ceny za špičkový výzkum. Mezi oceněnými byl i Dr. Robert Černý z našeho oddělení. Gratulujeme!

01/10/2019 16:25
Cenu předsedkyně Grantové agentury České republiky 2019 získalo pět řešitelů nejlepších projektů základního výzkumu. Ocenění získal mimo jiné Jiří Bruthans za studium vlivu gravitačního napětí na erozi pískovce a Robert Černý za výzkum oro-faryngeálního rozhraní ve vývoji úst obratlovců. O vítězích...