PROGRAM SEMINÁŘŮ na letní semestr 2019

 

Semináře se konají v úterý od 15.00 do 16.30, místnost B7 (velká zoologická posluchárna).

 

19.2.

R. Lučan (Katedra zoologie PřF UK): Mezioborová exkurze k biologii evropských ekosystémů II.


26.2.

Referáty studentů o nově zadaných diplomových pracích (T. Lišková, M. Souček, T. Suchánek)

Informace o navštívených kongresech, sympisiích, atd.

 

5.3.

C. Logan (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig): What is behavioral flexibility and is it a mechanism for surviving in new environments? (společně s odd. Evol. biol. živočichů)


12.3.

Poster session postgraduantů katedry zoologie (od 13:00 hod)

 

19.3.

P. Marhoul (Beleco, z. s.): práce zoologa v NNO (Nestátní nezisková organizace) – příklady řešených projektů.


26.3.

Prezentace odd. zoologie bezobratlých – celokatedrový seminář


2.4.

Seminář UNCE  (Velká zoologická posluchárna, Viničná 7)


9.4.

R. D. Sheldon (RDS Conservation, London): At the edge of extinction: research and conservation of the critically endangered shorebirds. (společně s kat. ekologie)

 

16.4.

M. Reichard (Ustav biologie obratlovců AV CR, Brno) Biologie halančíků: mezi laboratoří a savanou. Posluchárna B2P

 

23.4.

M. Lövy (PřF JU, České Budějovice): On speciation research in blind mole rats: a case of ecological speciation? (společně s kat. ekologie)


30.4.

O. Sedláček (Katedra ekologie PřF UK): Animal species reintroductions – a useless hobby or an appropriate tool in nature conservation (společně s kat. ekologie)

 

7.5.

J. Zrzavý a kolektiv (PřF JU, Ceské Budějovice): Kladistika z historické perspektivy a přínos prof. Styse nejen v tomto oboru (celokatedrový seminář)