PROGRAM SEMINÁŘŮ na zimní semestr 2021/2022

 

Semináře se konají v úterý od 15:00 do 16:30, místnost B7 (Velká zoologická posluchárna).

 

 

4.10. Informace na začátek semestru.

Informace o navštívených konferencích (I. Horáček, R. Černý, V. Soukup, T. Suchánek)

R. Lučan: Mezioborová exkurze k biologii evropských ekosystémů v roce 2022 (Bulharsko, Řecko, Chorvatsko)

 

11.10.

P. Nečas: Herpetologická pozorování z málo dostupné jižní Arábie

 

18.10.

Prezentace Oddělení entomologie - celokatedrový seminář

 

25.10.

I. Horáček et al.: Půl století mezi zoologií a poaleontologií 

E. Trávníčková: Praktické metody kvartétrní paleontologie

 

1.11.

M. Löwy (University of South Bohemia): Small mammals of the Ethiopian highlands: the joys and sorrows of ecophysiological research on the roof of Africa

společně s Oddělením evoluční biologie živočichů

 

8.11.

J. Uhlíková (AOPK ČR): Záchranný program pro sýčka obecného v ČR

posluchárna B2P

 

15.11.

Seminář UNCE

Krajinova posluchárna, Benátská 2

 

22.11.

E. Luzi (Universität Tübingen): The contribution of small mammals in archeological context: paleoecology, biochronology, and paleobiogeography

posluchárna B2P

 

29.11.

Referáty studentů o nově zadaných diplomových pracích

J. Legát, J. Studecký, V. Waldhauser, D. Žandová

posluchárna B2P

 

6.12.

J. Matějů (Muzeum Karlovy Vary): Poznatky z dlouhodobého monitoringu a péče o populace ohroženého sysla obecného.

I. Schneiderová: První krok v syslí kolonii - předběžné výsledky o vlivu nadměrného přikrmování

posluchárna B2P

 

13.12.

Referáty studentů o nově zadaných diplomových pracích

 

20.12.

Předávání cen Vakovlk

celokatedrový seminář