předběžný PROGRAM SEMINÁŘŮ na letní semestr 2023/2024

 

Semináře se konají každé úterý 15:00-16:30, místnost B7 (Velká zoologická posluchárna).

 

20. 2. I. Schneiderová (Kat. zoologie, PřF UK): Česká zoologická společnost         

          I. Horáček (Kat. zoologie, PřF UK): Oldřich Fejfar, minulost savců a lumíci

            

27. 2. Poster session postgraduantů Katedry zoologie

            

 5. 3. R. Lučan (Kat. zoologie, PřF UK): (Nejen) za ptačími mozečky do rovníkové jižní Ameriky               

     

12. 3. Prezentace studentů o nově zadaných disertačních pracích

(B. Pažitková, P. Vacková, M. Škrobánek)

  

19. 3. V. Vaškaninová (Ústav geologie a paleontologie, PřF UK): Neočekávaná morfologie hypofýzy u fosilních obratlovců aneb proč je paleontologie nezbytná i pro vývojovou biologii

 

26. 3. Prezentace studentů 2. ročníku mgr. studia o průběhu diplomových prácích

 (J. Červeňák, J. Legát, V. Waldhauser)

 

  2. 4. D. Velenská (Kat. zoologie, PřF UK): Little by little – postupné odhalování

herpetologických pokladů jižního Tuniska

 

  9. 4. Prezentace studentů o průběhu diplomových prácích (J. Čekal, J. Studecký?) a o nově zadané disertační práci (H. Singh)

 

16. 4. B. Černá Bolfíková (Fakulta tropického zemědělství, ČZU): Genomic analyses reveal poaching hotspots and illegal trade in pangolins from Africa to Asia

  (společně s Kat. ekologie a odd. Evoluční biologie živočichů)

 

23. 4. L. Jeřábková (AOPK ČR): Sledování stavu obojživelníků a plazů v ČR  

          (společně s odd. eto-eko)

 

30. 4. seminář UNCE

 

  7. 5. Prezentace studentů 2. ročníku mgr. studia o průběhu diplomových pracích

 

 (A. Krpcová, M. Kuba, B. Potočková Vodičková, S. Nováková?)