PROGRAM SEMINÁŘŮ na zimní semestr 2021/2022

 

Semináře se konají v úterý od 15.00 do 16.30, místnost B7 (velká zoologická posluchárna).

 

 

5. 10.

S. Finďo (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky): Landscape use and utilisation of food resources by the Brown bear in the West Carpathian Mountains. (společně s katedrou ekologie)

 

12.10.

E. Meijaard (University of Kent, UK): When to rescue orangutans, and other conservation dilemmas. (společně s katedrou ekologie)

 

19.10.

Informace o navštívených kongresech a symposiiích (R. Černý, V. Soukup a spol.).

 

26.10.

H. Rosti (University of Helsinki): Nocturnal mammals of Taita Hills, Kenya.

 

2.11.

Referáty studentů o nově zadaných diplomových pracích.

 

9.11.

T. Mazuch: Herpetofauna Somalilandu. (budeme v posluchárně B2P nebo 311– ještě bude upřesněno)

 

16.11.

Referáty studentů o nově zadaných diplomových pracích.

+

R. Lučan (Katedra zoologie Př.Fak UK): Výzkum migrace ptáků, netopýrů a hmyzu v Červenohorském sedle v r. 2021. (posluchárna č. 311 v 2. p. Viničné 7)

 

23.11.

J. Pluháček (Zoo Ostrava a PřF OU): Zvířata pro budoucno – management  populací v zoologických zahradách

 

30.11.

Seminář UNCE

 

7.12.

Prezentace odd. Evoluční biologie živočichů. II. – celokatedrový seminář

 

14.12.

Předávání cen Vakovlk - celokatedrový seminář

 

21.12.

Bude upřesněno