PROGRAM SEMINÁŘŮ na letní semestr 2018

Semináře se konají v úterý od 15.00 do 16.30, místnost B7 (velká zoologická posluchárna).

 

20.2.

        Všeobecné informace.

        Navštívené kongresy, zahraniční pobyty apod. (K. Eliášová, J. Šmíd, M. Knitlová, I. Horáček)

 

27.2.

        Referáty studentů o nově zadaných diplomových pracích (Š. Balog, H. Kyliánková, K. Šimonová)

 

6.3.

        V. Antal & P. Hulva (Štátna ochrana prírody SR a Katedra zoologie PřF UK): Velcí predátoři a člověk: koexistenční model v praxi. (společně s odd. eko-eto)

 

13.3.

        V. Soukup (Katedra zoologie PřF UK): Vývoj dentic na dichotomii paprskoploutví - svaloploutví.

 

20.3.

        Poster session postgraduantů katedry zoologie.

 

27.3.

        P. Pokorný (Centrum pro teoretická studia PřF UK a AV ČR, Praha): Holocén jako antropocén? Jak moc ovlivnili lidé postglaciální vývoj naší přírody? (společně s kat. ekologie a odd. eko-eto)

 

3.4.

        Seminář UNCE (Krajinova posluchárna, Benátská 2)

 

10.4.

        M. Rovastos (Katedra ekologie, PřF UK): Evolution of sex chromosomes in reptiles: shared ancestry or co-option? (společně s kat. ekologie a odd. eko-eto)

 

17.4.

        P. Hulva (Katedra zoologie PřF UK) Populační biologie vysoce mobilních savců. (budeme v B2P nebo v B121).

 

24.4.

        M. Gahr (Max-Planck-Institut für Ornithologie, Seewissen): Hormone-dependent vocal communication of songbirds. (společně s kat. ekologie a odd. Evol. biol. živočichů)

 

1. a 8. 5. jsou svátky !

 

Historie seminářů

  2013/2014:  Zimní semestr,  Letní semestr  

2012/2013: Zimní semestr, Letní semestr

2011/2012: Zimní semestr, Letní semestr

2010/2011: Zimní semestr, Letní semestr

2009/2010: Zimní semestr, Letní semestr

2008/2009: Zimní semestr, Letní semestr

2007/2008: Zimní semestr, Letní semestr

2006/2007: Zimní semestr, Letní semestr

2005/2006: Zimní semestr, Letní semestr

2004/2005: Letní semestr