PROGRAM SEMINÁŘŮ na zimní semestr 2019/2020

 

Semináře se konají v úterý od 15.00 do 16.30, místnost B7 (velká zoologická posluchárna).

 

1.10.

Všeobecné informace + informace o navštívených symposiích (R. Černý, I. Horáček, V. Soukup, J. Štundl)

 

8.10.

Ch. Dundarova (Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Sofia): Biospeleological research in caves of SW Kyrgyzstan.

posluchárna č. B2P

 

15.10.

I. Schneiderová (ZOO Praha): Zranitelný obr: spletitá cesta od výzkumu k praxi na příkladu losa a jeho výživy v lidské péči.

J. Šmíd: Studium diverzity plazů v Saúdské Arábii

posluchárna č. 311


22.10.

B. Kryštufek (Natural History Museum of Slovenia): Changes of perception of mammalian species richness in Europe over the last century.

celokatedrový seminář věnovaný mj. vzpomínce na prof. J. Zimu

 

29.10.

Qi Zhou (Zhejiang University, China): Sex chromosome evolution of birds and bird-like mammals: from karyotype to 3D genome

společně s kat. ekologie a odd. Evol. biol. živočichů


5.11.

Referáty studentů o nově zadaných diplomových pracích

P. Munclinger: Za bobry do Tuvinské republiky, Jižní Sibiř.

 

12.11.

J. Reif (Ústav pro životní prostředí PřF UK): Towards the understanding of the drivers of long-term population trends in European birds.

společně s kat. ekologie


19.11.

V. Gvoždík (Ústav biologie obratlovců AV ČR): Diversification of puddle frogs (Phrynobatrachus) in montane and lowland rainforests of Central Africa

společně s odd. Evol. biol. živočichů

 

26.11.

Referáty studentů o nově zadaných diplomových pracích (které se nestihly již 5.11.)

R. Lučan: Mezioborová exkurze k biologii evropských ekosystémů v r. 2019.

 

3.12.

seminář UNCE

Krajinova posluchárna, Benátská 2


10.12.

M. Říha (Hydrobiologický ústav AV ČR): Research of fish distribution in Czech reservoirs: From classic methods to Acoustic positioning system

společně s kat. ekologie

 

17.12.

Prezentace oddělení Evoluční biologie živočichů

celokatedrový seminář