NEWS

 

Exkurze Albánie a severní Řecko 2019

 
Termín: pá 21.6 (večer) – so 6.7 (ráno)
Přibližná cena: 4500 Kč (nezapočteny náklady na jídlo a ubytování)
Vedoucí: Filip Kolář, Tomáš Urfus, Lubomír Hrouda, Martin Čertner (botanika), Jiří
Malíček (lichenologie), Radek Lučan (zoologie, obratlovci), Zuzana Musilová (zoologie,
ichtyologie), Petr Janšta, Petr Šípek (zoologie, bezobratlí)
Termín podání přihlášky (dotazníku): 15.2.2019

Termín: pá 21.6 (večer) – so 6.7 (ráno)

Přibližná cena: 4500 Kč (nezapočteny náklady na jídlo a ubytování)

Vedoucí: Filip Kolář, Tomáš Urfus, Lubomír Hrouda, Martin Čertner (botanika), Jiří Malíček (lichenologie), Radek Lučan (zoologie, obratlovci), Zuzana Musilová (zoologie, ichtyologie), Petr Janšta, Petr Šípek (zoologie, bezobratlí)

Termín podání přihlášky (dotazníku): 15.2.2019

 

Milí zájemci o mezioborovou botanicko-zoologickou zahraniční exkurzi, letošní exkurze je otevřená všem studentům PřF UK se zájmem o terénní obory. Vzhledem k předpokládanému širšímu zájmu nad kapacitu autobusu budeme zřejmě nuceni učinit výběr účastníků. K jeho usnadnění a lepší objektivnosti budeme potřebovat, aby všichni zájemci:

    1. vyplnili níže odkázaný motivační dotazník = základ pro objektivnější výběr. Důležitá kritéria budou stupeň studia (magisterské > doktorské         > bakalářské), téma Vaší studentské práce a popř. i možný přínos exkurze pro Vás samotné a Váš přínos ke zdaru a obohacení exkurze. Do         počátku března provedeme výběr účastníků a sestavíme pořadí náhradníků.

        Dotazník viz https://goo.gl/forms/j5SeXzC3ul3oI1q22. Pro dvojí kontrolu, že dotazník v pořádku došel, pošlete prosím informaci "Hlásím         se" na e-mail janstapetr@gmail.com

    2. již před podáním přihlášky si zapsali exkurzi do SISu (je to snazší než dodatečné zápisy, nicméně pro náhradníky dodatečné zapsání         zajistíme). Zapisujte pouze kurz Mezioborová exkurze k biologii evropských ekosystémů - MB120T08.

    3. pokud budete vybráni, bude nutné složit částku za exkurzi (4500 Kč) do 30. března k sekretářce kat. botaniky (úřední hodiny 9:30-10:30         a 13:00-15:45 hodin). V naléhavých případech (především zdravotní důvody) bude možné částku vrátit a postoupí další náhradník.

 

Plán cesty

Skadarské jezero (ALB)

vápencové vysoké hory Prokletije (ALB)

mlžné lesy v NP Llogara (ALB)

kaňony a termály NP Bredhi i Hotoves (ALB)

hadcové vysoké hory a hluboké soutěsky v Pindos (GR)

mediteránní vysokohoří a pobžeřní slaniska u Mt Ossa (GR)

temperátní lesy v NP Fruška Gora (SRB)

 

Noclehy: výhradně ve stanech, vzhledem k destinaci počítáme s minimem kempů, avšak ideálně vždy s přístupem k vodě (táboření u řek, jezer)

 

Podmínky zápočtu: Aktivní účast na exkurzi + na speciálním semináři před exkurzí (proběhne v květnu), tj. ve skupinách po 3 si připravíte krátkou 5-minutovou prezentaci o vybraném území, které navštívíme či skupinách živočichů/rostlin, které můžeme potkat.

 

pdf flyer here