Zuzana KARPECKÁ

 

 

Contact information:

 

More info at:

Laboratory for the study of craniofacial evolution & development

 

MSc Thesis:

Developmental and structural analysis of similarities among calcified and keratinized tooth structures in mouth of vertebrates

Supervisor: Robert Černý

PhD Thesis:

Strukturální, vývojová a genetická analýza podobností mezi rohovinovými a kalcifikovanými zuby v ústech obratlovců

Supervisor: Robert Černý

 

Research interests:

 

Current projects:

 

Lectures: