Miroslav ŠVÁTORA

 

Contact information:

RNDr. Miroslav Švátora, CSc.

Phone: +420721662503

E-mail: svatora@natur.cuni.cz

 

Research interests:

Ichthyology - fish ecology, taxonomy, phylogeography, dynamics of fish populations in valley reservoirs, diversity of fish assemblages in streams and rivers, influence of human activities on fish.

 

Current projects:

 

Lectures:

 

Selected papers:

PEKARIK L., SVATORA M., CERNY J. & KOSCO J. (2011). Longitudinal structures of fish assemblages in a minimally distupted stream. Biologia, 66, 886 - 893.


 

PEKÁRIK L., KOŠČO J. & ŠVÁTORA M. (2011). Reference condition for fish microhabitat use in foothill streams: A case study on undisrupted Carpathian streams. River Research and Applications, 27,  000-000.  (in press, published on-line 2010)

 

MATĚJČEK T. & ŠVÁTORA M. (2010). Podíl geograficky nepůvodních druhů na celkovém počtu vybraných skupin živočichů. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol.: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Praha-Průhovice, 352 s.

 

ŠVÁTORA M. (2010). Vybrané invazní druhy ryb (1:1,5 mil). In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol.: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Praha-Průhovice, 352 s.

 

ŠANDA R., VUKIČ J., & ŠVÁTORA M. (2010). Type specimens of fish taxa described by Vadim Vladykov from SubcarpathianUkraine in the collection of the Charles University in Prague, Czech Republic. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 179, 27-32.

 

LAJBNER Z., ŠLECHTOVÁ V., ŠLECHTA V., ŠVÁTORA M., BERREBI P., & KOTLÍK P. (2009). Rare and asymmetrical hybridization of the endemic Barbus carpathicus with widespreas congener Barbus barbus. Journal of  Fish Biology, 74, 418-436.   

 

BARTOŇOVÁ, E., PAPOUŠEK, I., LUSKOVÁ, V., KOŠČO, J., LUSK, S., HALAČKA, K., ŠVÁTORA M., & VETEŠNÍK, L. (2008). Genetic diversity and taxonomy of Sabanejewia balcanica (Osteichthyes: Cobitidae) in the waters of the Czech Republic and Slovakia. Folia Zoologica, 57, 60-70.

 

KALOUS L., ŠLECHTOVÁ V., BOHLEN J., PETRTÝL M. & ŠVÁTORA M. (2007). First European record of Carassius langsdorfii from the Elbe basin. J. Fish Biol., 70,  Suppl. A, 132-138.

 

PIVNIČKA K., ŠVÁTORA M., KŘÍŽEK J., HUMPL M. & SÝKORA P. (2006). Fish Assemblages in the Berounka River and its Tributaries (Úhlava and Mže) in 1975-2004 - Environmental Parameters, Fishery Statistics, and Electoshocker Data. AUC - Environmentalica, 19, 33-89.

 

VLACH P., DUŠEK J., ŠVÁTORA M. & MORAVEC P. (2005). Growth anylysis of chub, Leuciscus cephalus (L.), and dace, Leuciscus leuciscus (L.), in the stream Úpoř using growth data of recaptured fish. Czech J. Anim. Sci., 50, 329-339.

PIVNIČKA K. & ŠVÁTORA M. (2001). Long-term Changes in the Klíčava Reservoir Fish Assemblage (Succession, Fecundity, Abundance, Growth, Biomass, Production). A Review. AUC Environmentalica, 15, 103-148.

PIVNIČKA K. & ŠVÁTORA M. (2000). Cyclic changes and synchrony of fish growth in the Klíčava Reservoir (1963-1995). Folia Zool., 49, 231-240.

PIVNIČKA K., ŠVÁTORA M. & HULA P. (1996). Species diversity and biomass of ichthyocenoses in streams of the Křivoklátsko landscape area. Živoč. Výr., 41, 461-466.

ŠVÁTORA M. & SANJOSE B.S. (1993). Growth, biomass, production and survival of perch population (Perca fluviatilis, Percidae, Osteichthyes) in small experimental pond - Central Bohemia, Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem., 57, 69-76.

KUBEČKA J. & ŠVÁTORA M. (1993). Abundance estimates of perch fry (Perca fluviatilis), complicated by grouped behaviour. Ecology of Freshwater Fish, 2, 84-90.

ŠVÁTORA M. (1990). The dynamics of fish populations in the Záskalská reservoir, Czechoslovakia, with special regard to Eurasian perch. Acta Universitatis Carolinae - Biologica, 33, 141-255.

PIVNIČKA K. & ŠVÁTORA M. (1989). Living together of roach and perch with respect to their competition in the Klíčava reservoir between 1964-1986. Universitas Carolina - Environmentalica (1988), 1-2, 17-85.

PIVNIČKA K. & ŠVÁTORA M. (1977). Factors affecting the shift in predominance from Eurasian perch to roach in the Klíčava reservoir. J. Fish. Res. Board. Can., 34, 1571-1575.

 

Further information: