Article archive

Doc. Vladimír Hanák čestným členem Americké společnosti pro výzkum savců

02/07/2021 14:10
Na letošní výročním 100. zasedání Americké společnosti pro výzkum savců (American Society of Mammalogists) bude uděleno čestné členství emeritnímu profesorovi naší katedry Vladimíru Hanákovi, který v březnu tohoto roku oslavil své 90. narozeniny. Gratulujeme! Tisková zpráva zde.

Dr. Vladimír Vohralík se stal laureátem Pamětní medaile PřF UK

21/06/2021 13:30
V pondělí 21.6.2021 se dalšími nositeli pamětní medaile PřF UK stalo deset osobností naší fakulty. Ocenění převzali z rukou děkana PřF UK pana profesora Jiřího Zimy.

GAČR uděloval ceny za špičkový výzkum. Mezi oceněnými byl i Dr. Robert Černý z našeho oddělení. Gratulujeme!

01/10/2019 16:25
Cenu předsedkyně Grantové agentury České republiky 2019 získalo pět řešitelů nejlepších projektů základního výzkumu. Ocenění získal mimo jiné Jiří Bruthans za studium vlivu gravitačního napětí na erozi pískovce a Robert Černý za výzkum oro-faryngeálního rozhraní ve vývoji úst obratlovců. O vítězích...

Visitors notice

19/09/2012 11:48
Let your visitors know about news and events on your website as often as possible. You need to keep your website up-to-date so that your visitors will get used to visiting your pages regularly. You can use RSS feeds to deliver new articles directly to your readers.

Website launched

19/09/2012 11:47
Our new website has been launched today. Tell your visitors why you have started a new presentation and how it benefits them. Mention your goals and project advantages. Try to briefly give your visitors reasons why they should return to your pages.
Items: 1 - 5 of 5